Протокол конференії
Субота, 16 листопада 2019, 11:06

ffkr

Калуська районна спортивна громадська організація

«ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

VІ-та позачергова Конференція

 ПРОТОКОЛ

 

                                                                                                                                           Примірник № ___

 

11 жовтня 2019 р.            м. Калуш                                                                                                  

Присутні: 17 делегатів (список додається).

Запрошені: Гільтайчук Віктор Вікторович - голова Калуської районної ради, Клим Тарас Петрович –перший заступник голови ІФФФ, Сікора Василь Васильович – заступник голови, виконавчий директор ІФФФ, Геренда Євген Богданович – голова Калуської міської ФФ, Паньків Любов Федорівна – завідувач сектором молоді і спорту Калуської РДА, Савка І.Я. – засновник і адміністратор сайту «Калущина футбольна».

Головуючий -  Цюпер Р.Б.

Цюпер Р.Б. оголосив результати реєстрації делегатів Конференції: із 21 обраного делегата на Конференцію прибули, зареєструвалися і отримали мандати 17 делегатів.

       VІ-та позачергова Конференція Калуської районної спортивної громадської організації

«ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

          

Організаційні питання.

Слухали Цюпера Р.Б., який запропонував обрати робочу президію Конференції у такому складі:

Цюпер Р.Б.., Гільтайчука В. В., Клима Т.П., Сікора В.В.

Голосували: „за” – 17 (одноголосно).

Вирішили: обрати робочу президію Конференції у складі: Цюпера Р.Б. (головуючий), Гільтайчука В.В., Клима Т.П. Сікора В.В.

 

Слухали Цюпер Р.Б., який запропонував обрати мандатну комісію Конференції у складі:        

Височана І.В., Химича Г. І.., Мельниченка М.Я.

Голосували: „за” – 17 (одноголосно).                       

Вирішили: обрати мандатну комісію Конференції у складі: Височана І.В., Химич Г.І., Мельниченка М.Я.

 

Слухали Цюпер Р.Б., який запропонував обрати лічильну комісію Конференції у складі:

Федоріва В.І., Поповича М.В., Хомича В.М.

Голосували: „за” – 17 (одноголосно).    

Вирішили: Обрати лічильну комісію Конференції у складі: Федоріва В.І., Поповича М.В., Хомича В.М.

 

Слухали Цюпер Р.Б., який запропонував обрати секретаря Конференції: Бунгу М.Т.

Голосували: „за” – 17 (одноголосно).

Вирішили: Обрати секретаря Конференції: Бунгу М.Т.

 

Заслухано Химича Г. І., який оголосив протоколи №1 і №2 засідання мандатної комісії.

Запропоновано протоколи №1 і №2 засідання мандатної комісії затвердити.

Голосували: „за” – 17 (одноголосно).

Вирішили: Протоколи №1 і №2 засідання мандатної комісії затвердити (протоколи додаються).

 

Заслухано Хомича В.М. який оголосив протокол №1 засідання лічильної комісії.

Запропоновано протокол №1 засідання лічильної комісії затвердити.

Голосували: „за” – 17 (одноголосно). 

Вирішили: Протокол №1 засідання лічильної комісії затвердити (протокол додається).

 

Слухали Цюпера Р.Б., який вніс пропозицію щодо порядку денного Конференції, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Калуської районної спортивної громадської організації  «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

Голосували: „за” – 17 (одноголосно).

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний:

1. Про обрання голови Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»             

2. Про обрання заступника голови Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

3. Про обрання членів Виконавчого комітету Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

4. Про обрання членів Контрольно-дисциплінарного комітету Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

5. Про обрання членів Апеляційного комітету Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

6. Про обрання членів Ревізійної комісії Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

7. Визначення осіб для здійснення реєстраційних дій;

8. Різне.

Розгляд питань порядку денного

 

1. Про обрання голови Калуської районної спортивної громадської організації

«ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

 

Слухали Цюпера Р.Б, який повідомив, що рішенням протоколу зборів команди «Тріумф» с. Довгий Войнилів запропоновано висунути на посаду голови Калуської районної спортивної громадської організації«ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»  Цюпера Р.Б. 

Голосували за кандидатуру Цюпер Р.Б.: за - 16, проти - 0, утрим. - 1

Вирішили: Головою Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ» обрати Цюпера Р.Б.

 

2. Про обрання заступника голови Калуської районної спортивної громадської організації

«ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

 

Слухали Цюпера Р.Б., який запропонував обрати заступником голови Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ» Бунгу М.Т.

Голосували за кандидатуру Бунга М.Т..: за - 16 , проти - 0 , утрим. - 1.

Вирішили: Обрати заступником голови Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ» Бунгу М.Т.

 

3. Про обрання членів Виконавчого комітету Калуської районної спортивної громадської організації

«ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

Слухали Цюпер Р.Б., який запропонував обрати Виконавчий комітет Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ» у наступному складі:

1) Цюпера Руслана Богдановича (за посадою)

2) Бунгу Мар’яна Тарасовича (за посадою)

3) Золотняка Петра Семеновича

4) Шинкара Івана Михайловича

5) Скульського Любомира Степановича

6) Климишина Івана Івановича

7) Магаса Володимира Михайловича

8) Гільтайчука Віктора Вікторовича

9) Хомича Василя Миколайовича

10) Матіїва Олега Володимировича

11) Когута Миколи Петровича

Голосували: за - 16 , проти - 0 , утрим. -1.

Вирішили: Обрати Виконавчий комітет Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

у складі:

1) Цюпера Руслана Богдановича (за посадою)

2) Бунгу Маряна Тарасовича (за посадою)

3) Золотняка Петра Семеновича

4) Шинкара Івана Михайловича

5) Скульського Любомира Степановича

6) Климишина Івана Івановича

7) Магаса Володимира Михайловича

8) Гільтайчука Віктора Вікторовича

9) Хомича Василя Миколайовича

10) Матіїва Олега Володимировича

11) Когута Миколи Петровича

 

4. Про обрання членів Контрольно-дисциплінарного комітету Калуської районної спортивної громадської організації

«ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

Слухали Цюпер Р.Б.. який запропонував обрати Контрольно -дисциплінарний комітет Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ» у складі:

1) Твардовського Сергія Олександровича (голова)

2) Качура Василя Михайловича (заступник)

3) Русановського Романа Євгеновича

4) Магаса Володимира Петровича

5) Винника Василя Йосиповича

 Голосували: за - 17, проти - 0 , утрим. - 0 .

Вирішили:   Обрати Контрольно – дисциплінарний комітет Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

у складі: 

1) Твардовського Сергія Олександровича (голова)

2) Качура Василя Михайловича (заступник)

3) Русановського Романа Євгеновича

4) Магаса Володимира Петровича

5) Винника Василя Йосиповича

 

5. Про обрання членів Апеляційного комітету Калуської районної спортивної громадської організації

«ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

 

Слухали Цюпер Р.Б., який запропонував обрати Апеляційний комітет Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ» у складі:

           1) Химича Григорія Івановича(голова)

2) Матківського Михайла Івановича (заступник)

3) Овчара Василя Михайловича

Голосували: за - 17, проти - 0 , утрим. -0 .

Вирішили: обрати Апеляційний комітет Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

у складі:

           1) Химича Григорія Івановича(голова)

2) Матківського Михайла Івановича (заступник)

3) Овчара Василя Михайловича

 

6. Про обрання членів Ревізійної комісії Калуської районної спортивної громадської організації

«ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

Слухали Цюпер Р.Б який запропонував обрати Ревізійну комісію Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ» у складі:

1)      Поповича Миколу Володимировича (голова)

2)      Федоріва Володимира Івановича (заступник)

3)      Височана Ігора Васильовича

 Голосували: за - 17, проти - 0 , утрим. - 0.

 Вирішили: Обрати Ревізійну комісію Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ» у складі:

1)      Поповича Миколу Володимировича (голова)

2)      Федоріва Володимира Івановича (заступник)

3)      Височана Ігора Васильовича

 

 7.      Визначення осіб для здійснення реєстраційних дій

Виступив голова Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ» Цюпер Р.Б. який запропонував повноважити Твардовського Сергія Олександровича або Цюпера Руслана Богдановича (кожного з них окремо) вчинити всі необхідні реєстраційні дії в органах юстиції та отримання з реєстрації відповідних документів.

Голосували: за - 17, проти - 0 , утрим. -0 .

Вирішили: Уповноважити Твардовського Сергія Олександровича або Цюпера Руслана Богдановича (кожного з них окремо) вчинити всі необхідні реєстраційні дії в органах юстиції та отримання з реєстрації відповідних документів.

 

 8.      Різне

Слухали Клима Т.П., який висловив свої зауваження і пропозиції щодо роботи Калуської районної спортивної громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ»

 

  

         Головуючий Конференції:                                                                           Цюпер Р.Б.

         Cекретар Конференції:                                                                                Бунга М.Т.

 

 

You have no rights to post comments